Koos Dirkse

Met een brede opleiding en ervaring (Bouwkunde, Informatica en Geneeskunde), heb ik functies bekleed als adviseur/projectleider huur- en subsidiebeleid op het toenmalige ministerie van VROM.

Vervolgens heb ik binnen het Academisch Ziekenhuis Leiden (thans LUMC)n organisatie opgericht op het gebied van ICT-, medische-informatie en declaratie waar 44 ziekenhuizen zich bij aansloten. Na de start werd ik aangesteld als directeur. Dit ben ik vijf jaar jaar geweest.

Verschillende bedrijven heb ik daarna (mede) opgericht, zoals onder meer Medichip, Medisoft en de Healthy Community Foundation (HCF).

Vanuit bovengenoemde kennis en ervaring heb ik HCF opgericht en als voorzitter stel ik beleidsvoorstellen op om de burgers duidelijk maken hoe het beleid zou moeten veranderen. De stichting richt zich op 5 pijlers: zorg, welzijn, educatie, wonen en werken. Voor iedere pijler wordt een handvest opgesteld op basis van de praktijk.

Mijn eerste hoofdtaak is de zorgsector. Met ervaring, zowel opgedaan op de werkvloer als een directiefunctie binnen een ziekenhuis richt ik mij volledig op het betaalbaar maken en houden van de zorg. Ik volg nauwlettend en kritisch de ontwikkelingen binnen de zorg. In de zorgsector gaat het niet meer om kwaliteit, maar om geld! En dat moet anders. Het roer moet om, want de kosten lopen volledig uit de hand. Ik blijf me volledig inzetten voor een eerlijk, transparant, efficiënter en goedkoper zorgsysteem, waarbij de patiënt eigenaar is van zijn gegevens. Volledige transparantie van het gehele declaratiecircuit.

Het tweede waar ik mij voor inzet is de woningsector. Het is voor starters en mensen in de lagere inkomens een drama om een betaalbare huurwoning te verkrijgen. De nieuwbouw, die wordt gepleegd is niet te betalen, sociale woningbouw laat veel te wensen over. Na een mislukte relatie/huwelijk is het vaak onmogelijk om een woning te krijgen. De duur van de inschrijving, het inkomen, de leeftijd spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast vind ik, met de huidige lage rentestand, dat lagere inkomen ook de mogelijkheid moeten krijgen om een goedkopere woning te kunnen kopen. Subsidies moeten op de schop en beter worden afgestemd

Voor Zensitivity Noordwijk schrijf ik artikelen over medische zaken vanuit mijn kennis (studie geneeskunde aan de Leidse Universiteit) en interesse die ik tegenkom uit vakliteratuur.

Om de feeling met de praktijk te houden zou ik graag een advies of toezichthoudende functie willen aanvaarden. Opzet van zorghotels, betere woningen voor ouderen, vakantieparken voor ouderen, etc. Graag zou ik met een aantal personen met kennis van zaken huisvesting voor zorg aanpassen, zoals oudere centra, verpleeghuizen, zorghotels, vakantieparken, etc.

 

 

Voor meer informatie of advies

Telefoon: +31 6 53344734​⁠​

 

%d bloggers liken dit: