De Ruyterstraat 69 - Noordwijk
+31 06 24 78 97 31
info@zensitivitynoordwijk.nl

Karen Poot

Gezondheid, coaching, welzijn en lifestyle | Zensitivity Noordwijk

Wie is

Karen Poot

Karen Poot is moeder van twee volwassen kinderen, een dochter en een zoon en woont al ruim tien jaar naar volle tevredenheid samen met Paul in Almelo, Overijssel. Inmiddels is zij ook voor het eerst oma en dat is zó iets moois dat ze er niet over uitgepraat raakt. Wij delen onze tuin met vier kippen en ons hele bezit met drie katten. Ik ben dol op koeien, varkens en ezels en mijn droom is om ooit nog op een boerderij te wonen.

Zo, de kop is eraf!

Karen zit vol ideeën en is leergierig. Ze leest graag; eigenlijk alles wat los en vast zit en daarnaast kan ze ook immens genieten van een avondje Netflix. Vooral documentaires en films gebaseerd op waargebeurde verhalen vindt zij interessant. Ze is soms wat warrig en chaotisch en heeft gemerkt dat zo af en toe stilstaan en schrijven haar helpt om haar “ei” kwijt te kunnen. Ze deelt graag verhalen met anderen, maar gebruikt het schrijven ook om orde te houden en vooral dingen niet te vergeten.

Karen is meestal vrolijk, opgewekt en ziet van veel dingen de humor in. In de loop der jaren is ze erachter gekomen dat ze zichzelf jarenlang klein gehouden heeft. Sinds kort is ze daarom vooral buiten haar comfortzone aan het kijken omdat daar toch echt meer te beleven valt. Ze geeft alle ruimte aan haar eigen ontwikkeling en verliest daarbij de mensen om haar heen niet uit het oog. Daar waar vroeger het doorgronden van mensen vooral een strategie was om iedereen te plezieren is het tegenwoordig vooral leuk om met mensen te praten om hen te leren kennen.

Zij werd vroeger door anderen gezien als “braaf kind”. Zij was gehoorzaam, rustig, zelfstandig, zorgzaam, kon goed leren. Maar dat was de buitenkant. Al vroeg had ze door dat het verstandig was om vooral niet lastig te zijn en daardoor heeft ze zich heel lang eenzaam gevoeld.
Als ze dat nu aan mensen vertelt kunnen ze dat bijna niet geloven. Er is dus het één en ander gebeurd in haar leven. Van “kameleon” naar “paradijsvogel” en de omslag kwam toen ze rond de 33 was. Vanaf dat moment begon zij te ontdekken wie zij was, ging ze dingen doen die de meesten in hun puberteit doen en ontdekte ze de leuke kanten van het leven. Er ging een wereld voor haar open maar wat bleef was haar interesse in en nieuwsgierigheid naar mensen.

Haar hele leven werkt zij in zorg- en hulpverlening en het verveelt nog steeds niet. De rode draad is dat zij met name mensen die moeite hebben met praten en luisteren tóch te begrijpen omdat zij zag en ziet dat kwetsbare mensen nog vaak “over het hoofd gezien worden”, “eng gevonden worden” of pas aandacht krijgen als zij “probleemgedrag” laten zien. Dat mechanisme intrigeert haar en in al haar werkzaamheden gaat ze op zoek naar de verbinding.

Overal waar verbinding niet tot stand komt, verbroken wordt of uit de weg wordt gegaan ontstaat stress, is haar ervaring. Dat begint al met verbinding met jezelf. Ze had al vroeg geleerd dat haar gevoelens en gedachten niet interessant waren en dat was ze gaan geloven. Wat dat met haar deed, was dat ze “zichzelf niet liet kennen”. Pas later begreep zij dat die uitspraak twee kanten heeft. Enerzijds staat het voor stoer, doorzetten en doorgaan en anderzijds voor verstopgedrag, maskers en strategieën om anderen op afstand te houden.

In de loop der jaren is zij meermaals op zoek gegaan naar zichzelf en heeft zij hier hulp bij gezocht. Dat verliep niet heel succesvol, met als nare dieptepunten een psycholoog die een bandje met ontspanningsoefeningen beloofde en van de een op andere dag weg was, een therapeut die haar zo niet serieus nam dat ze bleef schuiven met afspraken en een bedrijfsarts die op het diepst van haar wanhoop haar gewoon voor de voeten wierp “dat zij niet het type was om overspannen te raken” en haar voor 50% goedkeurde voor werk terwijl zij als een hoopje ellende voor haar zat en nauwelijks nog onder de mensen durfde te komen.

Als zij daar nu op terugkijkt, vindt ze het onbegrijpelijk dat er zo wordt omgegaan met mensen die al heel lang rondlopen met het gevoel dat ze er niet mogen zijn, dat de wereld beter af is zonder hen en dat zij er diep van binnen overtuigd zijn dat ze de moeite niet waard zijn. Dat alles ligt gelukkig achter haar en zij heeft manieren gevonden om zichzelf en anderen op waarde te schatten. Soms steekt het “gewonde kind” de kop weer op en valt zij weer terug in oude patronen, maar tegenwoordig weet zij dat er mensen zijn die om haar geven, dat zij zelf de keuze heeft om daarin te verdwijnen of op te staan en weer door te gaan en om lief te zijn voor zichzelf.
Deze kwaliteiten maken dat zij in haar werk streeft naar herstel van veiligheid, vertrouwen en ontspanning door de ander open en oprecht te ontvangen, door nieuwsgierig te zijn naar de ander, door ruimte te geven voor de eigenheid en kwaliteiten van de ander en door samen te ordenen zodat de ander weer greep op zijn leven ervaart. In haar behandeling en begeleiding sluit zij aan bij de mogelijkheden de ander omdat zij ervan overtuigd is dat die zelf de oplossingen vindt die bij hem of haar passen.

En omdat niemand in een bubbel leeft, brengt zij mensen bij elkaar en leert hen technieken om elkaar beter te begrijpen.

Communicatie met een verstandelijke of meervoudige beperking

Ze werkt vanuit haar eigen bedrijf Aansluiten Bij Communicatie voor volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking en hun omgeving aan de hand van een communicatieprofiel en -plan. De kern van de behandeling is contact maken door samen dingen te doen en te ervaren als taal geen optie is en van daaruit verder te bouwen.

Tot 18 jaar wordt er volop aandacht besteed aan ontwikkeling daarna wordt gedacht dat mensen “af” zijn. Karen heeft in ruime mate de ervaring opgedaan dat veel mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking JUIST vanaf hun 18e de wereld om zich heen gaan ontdekken en vaak dan ontwikkeling laten zien. Daar wil zij graag haar steentje aan bijdragen! Het is een avontuur én een ontdekkingsreis en er is niets mooier dan iemand te zien opbloeien binnen een omgeving die uitgaat van mogelijkheden. Dat lukt als iedereen (ouders, familie en professionals) de schouders eronder zet en gaat communiceren op een manier die begrepen wordt.
Karen werkt in de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht. Als logopedist heeft zij er bewust voor gekozen om contractvrij te werken, dit betekent dat zij geen contracten heeft met zorgverzekeraars.
* Dit doet zij om de vrijheid te hebben om meer tijd en aandacht aan cliënten te geven in plaats van veel tijd kwijt te zijn aan administratie. * Dit doet zij omdat zorg op maat nu eenmaal niet te vatten is in protocollen en regeltjes.
* Dit doet zij om flexibel te kunnen werken daar waar het de meeste meerwaarde heeft voor cliënten.
*Dit doet zij omdat zij haar vak serieus neemt en daarvoor een redelijke vergoeding zoals vastgesteld door de Nza wil ontvangen.
* Dit doet zij omdat ze het cliënten gunt dié oplossing te vinden die bij hen past.
Dit betekent niet dat vergoeding niet mogelijk is! De voorwaarden die gelden voor vergoeding hangen af van onder meer de polis die je hebt. Dit kun je navragen bij je verzekeraar.

Gezinshulpverlening

Naast haar werk als logopedist zet Karen zich in voor gezinshulp aan ouders en kinderen die het zwaar hebben. Met name in complexe echtscheidingen sneeuwt het belang van kinderen nogal eens onder. Emoties, verwijten, strijd en soms zelfs huiselijk geweld. 

De overeenkomst met haar andere werk zit in de afstemming. Als taal domineert blijft een oplossing vaak weg: rechtszaken, therapie, boze e-mails en scheldpartijen vergroten de kloof eerder dan dat ze de rust herstellen. In die situaties werkt zij ook aan het herstellen van contact door samen dingen te gaan doen en ervaren en zo openheid te creëren om verder te kunnen. Alle ouders willen het beste voor hun kind. Daar willen zij alles voor doen maar de cruciale vraag is vaak wat ze ervoor willen laten. Om terug te keren naar veiligheid, vertrouwen en ontspanning ondersteunt zij daarom ouders om te kijken naar wat hen belemmert om de strijd te staken én welke kwaliteiten zij bezitten om stappen te zetten naar een nieuw evenwicht. Dit doet zij samen met een collega in het ZON – Zorg Ondernemend Netwerk en vaak is vergoeding mogelijk vanuit de Jeugdwet.
Het werkgebied van ZON bestrijkt de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. Ons tarief is € 75 euro per uur en we kunnen meedenken over eventuele vormen van vergoeding. Wij bieden trajecten op maat, we kunnen snel starten en wij voldoen aan alle regels.

Begeleiding vanuit de WMO

Voor iedereen die tijdelijk of langdurig problemen ondervindt in het dagelijks leven. Onze expertise ligt met name in het versterken van kwaliteiten, het oplossen van lastige zaken die jou in de weg staan en het bieden van ondersteuning zodat jij je gesterkt voelt om het heft zoveel mogelijk in eigen handen te houden.

Het kan zijn dat je het lastig vindt om structuur en overzicht te houden in je leven, dat je moeite hebt met het aangaan en onderhouden van sociale contacten, dat je hulp nodig hebt bij het vinden van een manier waarop jij een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij, dat je je financiën niet (meer) op orde hebt of dat je hulp nodig hebt bij je contacten met officiële instanties.
We kijken samen waar de behoeften aan ondersteuning liggen en gaan aan de slag. Stap voor stap, in jouw tempo en binnen jouw mogelijkheden. De kern van de begeleiding is om vanuit veiligheid, vertrouwen en ontspanning keuzes te gaan maken die voor jou werken. Vaak ziet ZON al binnen drie maanden positieve ontwikkelingen en zijn de meeste cliënten na 9 maanden zover om weer zelfstandig verder te kunnen.
Karen werkt nauw samen met een collega om mensen passende hulp en begeleiding te bieden in het Zorg Ondernemend Netwerk. Het werkgebied is Utrecht, Gelderland en Overijssel.
Ons tarief is €75 euro per uur en we kunnen meedenken over vergoedingen. Geld mag geen struikelblok zijn om hulp te ontvangen, dus wij houden rekening met de mogelijkheden die er wel zijn. Onze trajecten zijn op maat, we kunnen snel starten en wij voldoen aan alle regels.

Contact

Telefoon:
06-24 82 29 62

Email: karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

website:

Aansluiten bij communicatie
%d bloggers liken dit: