De Ruyterstraat 69 - Noordwijk
+31 06 24 78 97 31
info@zensitivitynoordwijk.nl

Holistisch Coachen

Gezondheid, coaching, welzijn en lifestyle | Zensitivity Noordwijk

Holistisch coachen

De mens is één geheel, in dat geheel zitten 4 verschillende gebieden (de Q’s noem ik dit) Dit kan alleen goed presteren als al die deelgebieden afzonderlijk en
in samenhang met de andere gebieden geheel in balans zijn.

De vier deelgebieden zijn: mentaal (IQ), emotioneel (EQ), fysiek (FQ) en spiritueel (SQ).

Om te ontwikkelen en te groeien heb je alle Q’s hard nodig: IQ in de vorm van visie en motivatie, EQ in de vorm van passie en plezier, FQ in de vorm van discipline en gezonde levensstijl en SQ in de vorm van voelen en authenticiteit.

Mentaal

Bij het mentale gebeid (IQ) gaat het met name om je overtuigingen, de kracht van je gedachten, je focus en motivatie. Mentale intelligentie is onze capaciteit om te analyseren, te rationaliseren, abstract te denken, taal te gebruiken, te visualiseren en te begrijpen.

Het begrip op dit gebied is VISIE: een logisch gevolg als ons brein het ‘nodige’ aan het ‘haalbare’ koppelt.
Karaktertrekken die hiermee samenhangen: idealistisch, langetermijn-perspectief, gelooft in mensen, bereidt zich voor op de toekomst, heeft verwachtingen, presteert, grensverleggend en strategisch denker.

Emotioneel

Het emotionele gebied (EQ) heeft betrekking op het herkennen en hanteren van gevoelens , het omgaan met spanningen, relaties, samenwerking, aandacht en waardering. Het reguleert onze sociale gevoeligheid, empathie en mogelijkheid om succesvol met anderen te communiceren.

Het begrip op dit gebied is PASSIE: het vuur, de wens, de kracht van de overtuiging en de motor die zorgt dat mensen discipline kunnen opbrengen om hun visie te realiseren. Passie ontstaat als een behoefte gecombineerd wordt met talent.
Karaktertrekken die hiermee samenhangen: optimistisch, hoopvol, moedig, empatisch, gevoelig, plezier, humor en mensgericht.

Fysiek

Bij het fysieke gebied (FQ) gaat het met name om het onderhouden van je lichaam. Dat heb je voor een groot deel zelf in de hand. Denk maar aan beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning (BRAVO). Fysieke intelligentie is het vermogen om ons lichaam, een ongelooflijk complex systeem, aan te sturen en allerlei processen plaats te laten vinden.


Het begrip op dit gebied is DISCIPLINE: de prijs die mensen betalen voor het omzetten van visie in realiteit. Discipline ontstaat als visie samengaat met toewijding .

En let op: je lichaam heeft een belangrijke signaalfunctie.
Karaktertrekken die hiermee samenhangen: realistisch, neemt initiatieven, werkt hard, standvastig, zelfdiscipline, consequent en besluitvaardig.

Spiritueel

Het spirituele gebeid (SQ) staat met name voor wie je werkelijk bent. Door je af te vragen wat je echt belangrijk vindt in het leven, kom je tot de kern van wat je drijft. En daarmee tot een innerlijke
krachtbron die je prestaties zeer ten goede komt. Spirituele intelligentie gaat over onze behoefte aan betekenis en onze diepere wens om iets na te laten.


Het begrip op dit gebied is GEVOEL: het morele zintuig dat weet wat goed en slecht is. Het is de motor achter betekenis geven en ertoe doen. Het is de leidende kracht voor visie, discipline en passie.
Karaktertrekken die hiermee samenhangen: integer, neemt verantwoordelijkheid, wijs, moreel, ethisch, bescheiden, eerlijk, met respect en geïnspireerd.

Contact 

Ik wil graag een afspraak maken! Whatsapp sturen kan ook 0624787931

[contact-form-7 id="129242" title="Contact - Afspraak maken"]
%d bloggers liken dit: