+31 0624787931
info@zensitivitynoordwijk.nl

9. Logopedie

Gezondheid, coaching, welzijn en lifestyle | Zensitivity Noordwijk

9. Logopedie

Logopedie

 • Minder administratieve belasting;
  Dit legt teveel druk, die ten koste gaat van de kwaliteitzorg. Administratie moet versimpeld worden, zodat er meer tijd is voor cliënten.
 • Vermindering van protocol gestuurde zorg;
  Protocol gestuurde zorg: alle extra administratieve taken, die in de zorgdossiers moeten worden ingevuld. Dit kost minimaal drie uur per dag en er staat nauwelijks vergoeding tegenover!
 • Eenduidig tarief
  Er moet een eenduidig tarief komen voor behandeling, geldend voor alle verzekeraars, gebaseerd op het tarief van de NZA.
 • De logopediste laten bepalen hoe er wordt gedeclareerd;
  Declareren naar verzekeraar of patiënt, zoals in complementaire zorg ook vaak gebeurt. Uiteraard mogen eisen worden gesteld aan de declaraties/facturen.
 • Tarief invoeren voor verslagen, protocollen en behandelplannen.
  Er moet een tarief worden ingesteld voor verslagen, protocollen en behandelplannen. Op dit moment bestaat dit niet. Veel van deze werkzaamheden moet in de vrije tijd worden uitgevoerd!

Dit artikel is ontleend aan het Zorgplan van HCF

Healthy Community Foundation, kortweg HCF, is een stichting, die zich inzet voor de belangen van de burger op het gebied van Zorg, Wonen en Educatie. Plannen worden ontwikkeld op basis van de dagelijkse praktijk. Op dit moment heeft de burger weinig tot geen inbreng in politieke kwesties. HCF wil dit gaan veranderenDe stichting is politiek neutraal en wil de politiek adviseren over het te voeren beleid in samenspraak met de burger.

Het Zorgplan is in zijn geheel te vinden op: www.pdfarchief.com/zorgplan.pdf. In een aantal artikelen zullen de hoofdstukken uit dit plan worden gepubliceerd.

Onderwerpen:

 1. Burger, Patiënt, Zorg en Gezondheid;
 2. Gezondheid en Educatie;
 3. Zorgverzekering;
 4. Contractering;
 5. Huisartszorg;
 6. Apotheekzorg;
 7. Mondzorg;
 8. Fysiotherapie;
 9. Logopedie;
 10. Jeugdzorg;
 11. Zorginstellingen;
 12. Ouderenzorg;
 13. Verpleeghuiszorg;

[KD.Zen.083]

Volgende onderwerp zal zijn: Jeugdzorg

 

Zou leuk zijn als je ons laat weten wat je van dit artikel vindt!

%d bloggers liken dit: